пʼятниця, 28 жовтня 2016 р.

Нестандартні форми уроків

Актуалізація проблеми нестандартних уроків та їхній вплив на всебіч¬ний розвиток дитини пов'язана насамперед із загальновизнаним фактом низького рівня об'єктивної та суб'єктивної готовності дітей до життя за межами школи, фактичною відсутністю у більшості навчальних закладів системи роботи, спрямованої на розвиток соціально-психологічної готов¬ності дитини до життя, що включає такі якості:
уміння приймати рішення та робити вибір;
бути свідомим громадянином своєї держави;
відчувати себе громадянином цілого світу;
уміти співпрацювати з іншими людьми;
завжди працювати якісно;
проявляти ініціативу;
навчитися працювати з великим обсягом різноманітної інформації, самостійно здійснювати її пошук, обробку, аналіз і зберігання;
бути свідомим того, що існують різні цінності. 

Цих якостей майбутнім гро¬мадянам можна набути через використання та запровадження в школі інновацій, нетрадиційного  навчання, насамперед нестандартних уроків
Перш ніж запропонувати дитині взяти участь у нестандартному уро¬ці, треба створити своєрідний «архів» чи «банк даних», у якому була б зі¬брана велика кількість матеріалів, свідчень, часом суперечливих і проти¬лежних суджень, бо саме вони допомагають школяреві виробити власну позицію, обрати те, що найбільше відповідає його особистості, щоб по¬тім переконати в істинності своєї точки зору товаришів. Цей «архів» по¬повнюють як учителі, так і учні. Щоб легше було ним користуватися, ма¬теріал доречно розкласти за темами в окремі папки.
Існує безліч класифікацій нестандартних уроків. Наприклад, нестандартні уроки можна поділити на дві групи. До першої відносимо ті уроки, які поєднують різні форми навчання у певну нову структуру (урок-семінар, дослідницький урок), і власне нестандартні уроки як складову пев¬них моделей і технологій навчання (урок-суд, урок - прес-конференція, і урок-телепередача, урок-радіопередача, урок - брейн-ринг, урок-диспут, урок-салон, урок-екскурсія, урок-репортаж).

До нестандартних уроків готуємося заздалегідь. Передусім вибираємо найбільш активних, ініціативних, добре підготовлених з теми учнів (якщо це нова тема, то даємо їм опрацювати матеріал самостійно, при цьому надаємо консультації); розтлумачуємо їхні обов'язки, можливо, спочатку на власному прикладі демонструємо ймовірний підхід до важкої ролі та забезпечуємо діалог виконавця з класом. Для цього «аудиторії» можна за¬пропонувати зразки запитань для дискусій, основні теми для гри «брейн- ринг», «круглого столу» чи «прес-конференції», підказати тактику пове¬дінки під час гри.
Нестандартний урок є одним з останніх етапів навчального циклу, так би мовити, верхівкою айсберга, оскільки основна навчальна діяльність від¬бувається на стадії підготовки до нього. 
Переваги нестандартних уроків уже доведені  методистами, педагогами та психологами. До основних переваг таких уроків відносять: незвичайність і захопливість змісту; набуття практичного або суспільного досвіду; значна активність учнів; створення в учнів позитивного, емоційного настрою; формування інтересу до предмета.
Отже, нестандартні уроки відрізняються від стандартних тим, що участь у них є обов'язковою для всіх учнів. їхні правила, зміст, методика проведення розроблені так, що для деяких учнів, які не цікавляться тим чи іншим предметом, ці уроки можуть послужити вихідною точкою у виник¬ненні цього інтересу. Однак не можна забувати, шо головним у проведенні будь-якого уроку є навчання.  Нестандартні уроки лише активізують діяльність учнів, роблять сприйняття більш активним, емо¬ційним, мислення — творчим, самостійним, гнучким. Тому використан¬ня нестандартних уроків дає найбільший ефект у класах, де переважають учні з нестійкою увагою, незначним інтересом до предмета.
Але в будь-якому випадку під час підготовки нестандартного уро¬ку слід враховувати певні вікові особливості дітей шкільного віку.

Немає коментарів:

Дописати коментар